Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7611
Title: Технологія проектування програмних систем
Authors: Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: Технологія проектування програмних систем : метод. вказ. до виконан. лаб. робіт для студ. ден. форми навч. за напрямом підготовки: 7.050102.01, 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі»; 7.050102.02, 8.050102.02 «Системне програмування» / [уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова]; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 90 с.
Abstract: Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Технологія проектування програмних систем” за напрямом підготовки 7.050102.01, 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі», 7.050102.02, 8.050102.02 «Системне програмування». Лабораторні роботи розроблені на сучасному науково - методичному рівні. Відповідають вимогам до курсу практичного навчання студентів, у доступній формі викладені теоретичні відомості і описані практичні кроки оволодіння основами технології проектування програмних систем
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7611
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ПКСМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТППС-лабораторні роботи.pdf2,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.