Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7613
Title: Технологія проектування програмних систем
Authors: Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: Технологія проектування програмних систем : метод. вказ. до виконан. самост. робіт для студ. ден. форми навч. за напрямом підготовки: 7.050102.01, 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі»; 7.050102.02, 8.050102.02 «Системне програмування» / [уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова]; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 29 с.
Abstract: Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Технологія проектування програмних систем” за напрямом підготовки 7.050102.01, 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі», 7.050102.02, 8.050102.02 «Системне програмування».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7613
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ПКСМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТППС-самостійна робота.pdf521,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.