Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7614
Title: Технологія проектування програмних систем
Authors: Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.
Issue Date: 2014
Publisher: КНТУ
Citation: Технологія проектування програмних систем : метод. вказ. до виконання лаб. робіт для магістрів ден. форми навч. за напрямом підготовки : 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі», 8.050102.02 «Системне програмування» / [уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова]; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 150 с.
Abstract: Для магістрів денної форми навчання, які вивчають навчальну дисципліну “Технологія проектування програмних систем (магістри) навчання за напрямом підготовки 8.050102.01 «Комп’ютерні системи та мережі» 8.050102.02 «Системне програмування» Лабораторні роботи розроблені на сучасному науково - методичному рівні. Відповідають вимогам до курсу практичного навчання студентів, у доступній формі викладені теоретичні відомості і описані практичні кроки оволодіння основами технології проектування програмних систем
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7614
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ПКСМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТППС-лабораторні роботи_магістри.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.