Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7620
Title: Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ. Контрольні роботи
Authors: Смірнова, Н. В.
Смірнов, В. В.
Тарасов, О. В.
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Citation: Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ : метод. вказ. до виконан. контрольних робіт для студ. заоч. форми навч. за напрямами підготовки : 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» / [уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов, О. В. Тарасов ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 23 с.
Abstract: Для студентів заочної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ” за напрямами підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7620
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ПКСМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НКДЕ_Контрольні роботи.pdf626,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.