Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7652
Title: Пристрій реєстрації насіння в потоці
Other Titles: Device for seeds registration in flow
Authors: Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Волков, І. В.
Пархоменко, Ю. М.
Киричок, В. В.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Volkov, I.
Parkhomenko, Y.
Kirichok, V.
Keywords: пристрій реєстрації насіння
device for seed recording
Issue Date: 26-Aug-2008
Citation: Пат. 34933 Україна, МПК A01C 7/00. Пристрій реєстрації насіння в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, І. В. Волков, Ю. М. Пархоменко, В. В. Киричок ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200804392 ; заявл. 07.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.
Abstract: Пристрій реєстрації насіння в потоці, що містить двокоординатний оптико-електронний блок реєстрації пролітаючих насінин, виконаний у вигляді прямокутника, двома сторонами якого є дві взаємно перпендикулярні лінійки з дискретно розміщеними фотоприймачами, блок синхронізації, блок розпізнавання зображень насінин та електронно-обчислювальну машину, який відрізняється тим, що двома іншими сторонами прямокутника двокоординатного оптико-електронного блока є оптичні пристрої паралельного світлового потоку з імпульсними джерелами струму.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7652
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34933-uapatents.pdfПатент 3493374,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.