Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7653
Title: Пристрій реєстрації насіння в потоці
Other Titles: Device for in-flow seed recording
Authors: Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Чайковський, О. Б.
Пархоменко, Ю. М.
Каптьолова, Т. М.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Chaikovskyi, O.
Parkhomenko, Y.
Kaptiolova, T.
Keywords: пристрій реєстрації насіння
device for seed recording
Issue Date: 11-Mar-2008
Citation: Пат. 30657 Україна, МПК A01C 7/00. Пристрій реєстрації насіння в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, О. Б. Чайковський, Ю. М. Пархоменко, Т. М. Каптьолова ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200710865 ; заявл. 01.10.2007 ; опубл. 11.03.2008 ; Бюл. № 5.
Abstract: Пристрій реєстрації насіння в потоці, який містить оптико-електронний блок реєстрації прольоту насіння, блок синхронізації, блок розпізнавання зображень насінин та електронно-обчислювальну машину (ЕОМ), який відрізняється тим, що оптико-електронний блок реєстрації прольоту насіння виконано у вигляді прямокутника із лінійок з дискретно розташованими фотоприймачами, а чотири світлодіодних випромінювачі розташовані на двох більших лінійках на відстані 0,2-0,4 довжини лінійки від кутів прямокутника.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7653
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30657-uapatents.pdfПатент 3065780,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.