Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7654
Title: Пристрій реєстрації насіння в потоці
Other Titles: Device for recording seed in flow
Authors: Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Чайковський, О. Б.
Пархоменко, Ю. М.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Chaikovskyi, O.
Parkhomenko, Y.
Keywords: пристрій реєстрації насіння в потоці
device for recording seed
Issue Date: 10-Dec-2007
Citation: Пат. 28501 Україна, МПК G01D 9/00. Пристрій реєстрації насіння в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, О. Б. Чайковський, Ю. М. Пархоменко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200709225 ; заявл. 13.08.2007 ; опубл. 10.12.2007 ; Бюл. № 20.
Abstract: Пристрій реєстрації насіння в потоці, який складається з оптико-електронного блока реєстрації прольоту насіння, блока синхронізації, блока розпізнавання зображень насінин та електронно-облікової машини, який відрізняється тим, що оптико-електронний блок реєстрації прольоту насіння виконано у вигляді прямокутника із лінійок з дискретно розташованими фотоприймачами, а чотири світлодіодних випромінювачі розташовані в кутах прямокутника.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7654
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28501-uapatents.pdfПатент 28501125,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.