Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7695
Title: Спосіб визначення координат насінин, що пролітають в потоці
Other Titles: Method for determining coordinates of seeds flying in flow
Authors: Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Златопольський, Ф. Й.
Пархоменко, Ю. М.
Каптьолова, Т. М.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Zlatopolskyi, F.
Parkhomenko, Y.
Kaptiolova, T.
Keywords: пристрій реєстрації насіння
device for seed recording
Issue Date: 10-Sep-2008
Citation: Пат. 35162 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб визначення координат насінин, що пролітають в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, Ф. Й. Златопольський, Ю. М. Пархоменко, Т. М. Каптьолова ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200714619 ; заявл. 24.12.2007 ; опубл. 10.09.2008 ; Бюл. № 17.
Abstract: Спосіб визначення координат насінин, що пролітають в потоці, що включає використання пристрою реєстрації, який включає формування зон затемнення на фотоприймачах від насінин, що пролітають при включенні імпульсного джерела світла, який відрізняється тим, що при включенні кожного джерела імпульсного світла визначають координати початку і кінця зон затемнення від насінин, що пролітають на трьох лінійках прямокутника, виключаючи лінійку з включеним джерелом світла, визначають прямі як бісектриси кутів між лініями від джерела світла до початку і кінця зони кожного затемнення, визначають базове джерело живлення світла, від якого отримано найбільшу кількість прямих, для кожної базової прямої методом послідовного перебору знаходять другу пряму від інших джерел світла з умови максимального наближення до перпендикулярності, визначають координати точки перетину базової прямої і другої і перевіряють умови знаходження точки перетину всередині прямокутника блока реєстрації, визначають третю й четверту прямі від двох останніх джерел світла, які перетинаються з базовою прямою, з умови допустимої незначної розбіжності значень кутових коефіцієнтів цих прямих і розрахункових прямих, що проходять через точку світла, визначають координати точок перетину прямих від третього і четвертого джерел світла з базовою прямою, визначають координати центра насінин, що пролітають, як середнє арифметичне значення координат трьох точок перетину базової прямої з прямими від трьох інших джерел світла.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7695
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35162-uapatents.pdfПатент 3516285,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.