Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7701
Title: Влияние системы технического обслуживания и ремонта на себестоимость грузовых перевозок в сельскохозяйственном производстве
Other Titles: Вплив системи технічного обслуговування і ремонту на собівартість вантажних перевезень в сільськогосподарському виробництві
Authors: Аулин, В. В.
Замота, О. Н.
Ливицкий, А. Н.
Аулін, В. В.
Замота, О. М.
Лівіцький, О. М.
Aulin, V.
Zamota, O.
Livitskyi, O.
Issue Date: Feb-2018
Publisher: НУБіП
Citation: Аулин, В. В. Влияние системы технического обслуживания и ремонта на себестоимость грузовых перевозок в сельскохозяйственном производстве / В. В. Аулин, О. Н. Замота, А. Н. Ливицкий // Крамаровські читання : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-техн. конф., 22-23 лютого 2018 р., Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП, 2018. - С. 112-115.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7701
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез2018v1-112-115.pdf281,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.