Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7714
Title: Методологія наукових досліджень
Authors: Пашинський, В. А.
Keywords: наукові дослідження
наукові кадри
статистичний аналіз
оптимізація
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Пашинський, В. А. Методологія наукових досліджень : метод. вказ. до самостійної роб. студ. спец. : 192 - Будівництво та цивільна інженерія , 133 - Галузеве машинобудування / В. А. Пашинський. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 69 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для допомоги у вивченні відповідних навчальних дисциплін студентами дистанційної форми навчання та студентами денної форми навчання, які навчаються за індивідуальним навчальним планом. Висвітлені питання відповідають робочим навчальним програмам дисциплін "Методологія виконання наукових досліджень" і "Методологія та методика наукових досліджень" для підготовки магістрів за спеціальностями 133 – Галузеве машинобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7714
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри БДМБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
№13_МВСР_МНД_Пашинський.pdf710,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.