Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7851
Title: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств
Keywords: економічна діяльність підприємств
конкурентоспроможність
людський капітал
ринок праці
автоматизовані системи управління підприємством
підприємницька діяльність
ризики
Issue Date: 2018
Publisher: КОД
Citation: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та мол. учених, 11 квіт. 2018 року, м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, Ф-т екон. та менеджменту, Каф. екон. та підприємництва ; редкол. : О. М. Левченко, М. В. Семикіна, І. Л. Петрова [та ін.]. - Кропивницький : КОД, 2018. - 204 с.
Abstract: У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства». Публікації відображають результати науково-дослідної роботи; присвячені розгляду різноманітних проблем економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7851
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Materiali konferents 11-04-2018 CUNTU.pdf2,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.