Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7872
Title: Наскрізна програма виробничих практик і методичні вказівки для студентів І-VІ курсів напряму 6.090701. «Електротехніка та електротехнології»; спеціальностей: 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.0507108 «Енергетичний менеджмент»
Authors: Плєшков, П. Г.
Козловський, О. А.
Keywords: виробнича практика
база практики
робоча професія
щоденник практики
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: Наскрізна програма виробничих практик і методичні вказівки для студентів І-VІ курсів напряму 6.090701. «Електротехніка та електротехнології»; спеціальностей: 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.0507108 «Енергетичний менеджмент» / [уклад. П. Г. Плєшков, О. А. Козловський] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – 73 с.
Abstract: Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних у Центральноукраїнському національному технічному університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час експлуатації, проектування і монтажу систем електропостачання промислових підприємств та сільського господарства, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні необхідного і достатнього обсягу практичних навичок і умінь, що відповідають кваліфікаційним рівням «бакалавр» і «магістр».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7872
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metoda_practice_2013.pdfметодичні вказівки587,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.