Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7876
Title: Наскрізна програма виробничих практик і методичні вказівки для студентів І-VІ курсів напряму 6.090701. «Електротехніка та електротехнології»; спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Authors: Плєшков, П. Г.
Козловський, О. А.
Солдатенко, В.П.
Keywords: виробнича практика
база практики
наукова практика
щоденник практики
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Citation: Наскрізна програма виробничих практик і методичні вказівки для студентів І-VІ курсів напряму 6.090701. «Електротехніка та електротехнології»; спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» / [уклад.: П. Г. Плєшков, О. А. Козловський, В. П. Солдатенко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 90 с.
Abstract: Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних у Кіровоградському національному технічному університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час експлуатації, проектування і монтажу систем електропостачання промислових підприємств та сільського господарства, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні необхідного і достатнього обсягу практичних навичок і умінь, що відповідають кваліфікаційним рівням «спеціаліст» і «магістр».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7876
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metoda_practice_2015_.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.