Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7877
Title: Електронна комерція
Authors: Полтавець, М. М.
Савеленко, Г. В.
Онищук, М. С.
Issue Date: 2013
Publisher: Лисенко В. Ф.
Citation: Електронна комерція : навч.-метод. посіб. : [практикум] / [уклад. М. М. Полтавець, Г. В. Савеленко, М. С. Онищук] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - 2-е вид. - Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2013. - 172 с.
Abstract: Практикум містить методичні поради щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронна комерція», тести, завдання для самостійної роботи, критерії оцінювання рівня знань студентів, а також список джерел для поглибленого вивчення курсу.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7877
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EK_2013.pdf3,27 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.