Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7881
Title: Планування і контроль на підприємстві
Authors: Сисоліна, Н. П.
Савеленко, Г. В.
Яворська, Т. А.
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Citation: Планування і контроль на підприємстві : метод. вказ. до вивч. курсу та до викон курс. роб. для студ. напр. підгот. 6.030504 «Економіка підприємства» / [уклад. Н. П. Сисоліна, Г. В. Савеленко, Т. А. Яворська] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 40 с.
Abstract: В сучасних ринкових умовах від спеціалістів вимагають вміння приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління потенціалом підприємства. Ці методичні вказівки мають за мету допомогти спеціалістам у закріпленні теоретичних засад з управління потенціалом підприємства і виробити навички самостійно аналізувати складні організаційні та виробничі ситуації і приймати рішення по їх врегулюванню. Методичні вказівки містять пропозиції щодо послідовності, методів і порядку виконання розрахунків та посилання до літератури і допомагають студенту кваліфіковано вивчити курс „Планування і контроль на підприємстві”.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7881
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PKP_Metod.pdf539,6 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.