Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7882
Title: Потенціал і розвиток підприємства
Authors: Сисоліна, Н. П.
Резніченко, О. О.
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Citation: Потенціал і розвиток підприємства : метод. вказ. до вивч. курсу для студ. напр. підгот. 6.030504 «Економіка підприємства» / Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [уклад. Н. П. Сисоліна, О. О. Резніченко]. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 18 с.
Abstract: В сучасних ринкових умовах від спеціалістів вимагають вміння приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі оцінки потенціала і розвитку підприємства. Ці методичні вказівки мають за мету допомогти спеціалістам у закріпленні теоретичних засад з оцінки потенціала підприємства і виробити навички самостійно аналізувати складні організаційні та виробничі ситуації і приймати рішення по їх врегулюванню. Методичні вказівки містять пропозиції щодо послідовності, методів і порядку виконання розрахунків та посилання до літератури і допомагають студенту кваліфіковано вивчити курс „Потенціал і розвиток підприємства”.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7882
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRP_Metod.pdf266,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.