Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7883
Title: Паблік рилейшнз
Authors: Сисоліна, Н. П.
Збаржевецька, Л. Д.
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Citation: Паблік рилейшнз : метод. вказ. до вивч. курсу для студ. напр. підгот. 6.030504 «Економіка підприємства» / Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [уклад. Н. П. Сисоліна, Л. Д. Збаржевецька]. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 18 с.
Abstract: Паблік рилейшнз – наука і мистецтво досягнення порозуміння та злагоди між різноманітними суб’єктами громадянського суспільства, складова державно-управлінської діяльності. Оволодіння технологіями зв’язків з громадськістю в умовах громадянського суспільства, до якого прагне суверена і демократична Україна, набувають для нас особливого значення і актуальності. В сучасних ринкових умовах від спеціалістів вимагають вміння приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі паблик рилейшнз. Ці методичні вказівки мають за мету допомогти спеціалістам у закріпленні теоретичних засад та практичного застосування теорії паблик рилейшнз, специфікою діяльності служби зв`язків з громадськістю організації і PR-консалтингової структури, професійною культурою PR-фахівця, структурою комунікацій в паблік рилейшнз, комунікативним циклом в паблік рилейшнз.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7883
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PR_Metod.pdf234,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.