Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7956
Title: Інженерні вишукування
Authors: Тихий, А. А.
Дарієнко, В. В.
Keywords: будівництво будинків
інженерно-геологічна документація
Issue Date: 16-Feb-2016
Publisher: КНТУ
Citation: Інженерні вишукування : метод. вказ. до практикуму та виконання самост. роботи студ. з елементами кредитно-модульної системи організації навч. проц. / уклад. А. А. Тихий, В. В. Дарієнко. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 23 с.
Abstract: Проектування і будівництво будинків та інженерних споруд можуть бути ефективним і довгостроковим, а їх експлуатація завдасть мінімальної шкоди навколишньому середовищу тільки за умови надійного інженерно- геологічного і гідрогеологічного обґрунтування проектів. Мета цих методичних вказівок - навчити майбутнього інженера розуміти й читати інженерно-геологічну і гідрогеологічну документацію, аналізувати її з метою вибору найбільш перспективних ділянок для будівництва будинків та споруд, правильної їх експлуатації, надання рекомендацій з охорони навколишнього середовища. Методичні вказівки призначені для студентів, які вивчають дисципліну: “Особливості інженерних вишукувань у містах та селищах”. Вказівки містять 8 завдань. Кожне завдання подане в 10-25 варіантах. Студент виконує практичну роботу із завдань того варіанта, номер якого вказує викладач. Виконання того чи іншого завдання визначає викладач на лекціях або консультаціях.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7956
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри БДМБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інжен вишукування2016.pdf575,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.