Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8081
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКлименко, В. В.-
dc.contributor.authorКравченко, В. І.-
dc.contributor.authorКравченко, В. И.-
dc.contributor.authorKlymenko, V.-
dc.contributor.authorKravchenko, V.-
dc.date.accessioned2018-10-01T06:28:33Z-
dc.date.available2018-10-01T06:28:33Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationЕнергетичні установки : метод. вказівки до виконан. практ. занять для студ. спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми „Енергетичний менеджмент” і освітнього рівня бакалавр / [В. І. Кравченко,В. В. Клименко], М-во освіти і науки України, Центральноукр. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017, 32с.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 331-
dc.identifier.urihttp://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8081-
dc.descriptionМетодичні вказівкиuk_UA
dc.description.abstractМетодичні вказівки і контрольні завдання призначені для проведення практичних занять з курсу „Енергетичні установки”.Практичні заняття є важливою ланкою в підготовці студентів до самостійної інженерної діяльності. Для того, щоб практичні заняття досягли мети, студенти повинні завчасно і систематично готуватися до занять; проявляти самостійність при рішенні задач; розуміти результати їх рішення.При підготовці до практичних занять кожен студент повинен вивчити теоретичний матеріал за вказаною темою. При цьому необхідно не тільки усвідомити і зрозуміти матеріал, але й самостійно довести всі положення теорії. Крім того, потрібно виділити прикладні питання теорії, які можуть бути потрібні при рішенні задач. Самостійні доведення і висновки є гарним тренуванням і першим кроком до самостійного рішення задач. Методические указания и контрольные задания предназначены для проведения практических занятий по курсе "Энергетические установки".Практические занятия являются важным звеном в подготовке студентов к самостоятельной инженерной деятельности. Для того, чтобы практические занятия достигли цели, студенты должны заблаговременно и систематически готовиться к занятиям; проявлять самостоятельность при решении задач; понимать результаты их решения.При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен выучить теоретический материал за указанной темой. При этом необходимо не только осознать и понять материал, но и самостоятельно довести все положения теории. Кроме того, нужно выделить прикладные вопросы теории, которые могут быть нужны при решении задач. Самостоятельные доведения и выводы являются хорошей тренировкой и первым шагом до самостоятельного решения задач. The methodical pointing and control tasks is intended for realization of practical employments after a course the "Power plants".Practical employments are an important link in preparation of students to independent engineering activity. In order that practical employments achieved objective, students must in advance and systematic to prepare to employments; to show independence at the decision of tasks; to understand the results of their decision.At preparation to practical employments every student must learn theoretical material after the indicated theme. It is thus necessary not only to realize and understand material, but also independently to lead to all positions of theory. It is in addition, needed to distinguish the applied questions of theory, that can be needed at the decision of tasks. The independent leading to and conclusions are the good training and first step to the independent decision of tasks.uk_UA
dc.description.sponsorshipВідсутняuk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherЦНТУuk_UA
dc.subjectпаливоuk_UA
dc.subjectтеплові процесиuk_UA
dc.subjectтеплоенергетикаuk_UA
dc.subjectтопливоuk_UA
dc.subjectтепловые процессыuk_UA
dc.subjectтеплоэнергетикаuk_UA
dc.subjectfueluk_UA
dc.subjectthermal energyuk_UA
dc.subjectthermal processesuk_UA
dc.titleЕнергетичні установкиuk_UA
dc.title.alternativeЭнергетические установкиuk_UA
dc.title.alternativeEnergetical utilitiesuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EnerUtilities.pdf905,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.