Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8086
Title: Технологія зведення спеціальних будівель і споруд
Authors: Джирма, С. О.
Dzhyrma, S.
Keywords: технологія будівництва
пальовий фундамент
монолітні конструкції
вибір монтажних кранів
монтаж будівельних конструкцій
вантажозахватні пристосування
бетонування
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Технологія зведення спеціальних будівель і споруд : метод. вказ. до виконання практ. робіт для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навчання / уклад. С. О. Джирма. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 72 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з курсу "Технологія зведення спеціальних будівель і споруд". Мета виконання практичних робіт з курсу полягає у набуті студентами знань для вибору і впровадження ресурсозберігаючих варіантів технології будівельних процесів, застосування сучасних методів будівництва тощо. Для реалізації цієї мети студенти під час виконання завдань проробляють елементи технологічного проектування, встановлюють структуру виробничих процесів, вибирають методи виконання робіт і засоби механізації, обчислюють параметри будівельних процесів, знайомляться з практикою виконання технологічних операцій. Структура та зміст практичних робіт будуються на основних будівельних технологічних процесах, що складають найбільш питому вагу у загальному обсязі будівельних робіт.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8086
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри БДМБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018 Методичка - Практ роб з ТЗСБіС.pdfМетодичні вказівки1,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.