Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8162
Title: Інженерна геологія
Authors: Настоящий, В. А.
Джирма, С. О.
Плотніков, О. А.
Keywords: геологія
гірські породи
мінерал
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Інженерна геологія : метод. вказ. до самостійної роб. студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : В. А. Настоящий, С. О. Джирма, О. А. Плотніков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 81 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення і виконання лабораторних робіт теоретичної частини курсу "Інженерна геологія" та в отриманні необхідних умінь: визначати основні види мінералів та гірських порід; читати геологічні та гідрогеологічні карти, виконувати побудову геологічних розрізів; робити найпростіші гідрогеологічні розрахунки; давати оцінку інженерно-геологічним умовам будівництва. Наведений матеріал відповідає робочій навчальній програмі дисципліни.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8162
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри БДМБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод_вказ_ з геології.pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.