Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8166
Title: Пристрій реєстрації насіння в потоці
Other Titles: Device for in-flow seed recording
Authors: Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Волков, І. В.
Пархоменко, Ю. М.
Гольша, В. І.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Volkov, I.
Parkhomenko, Y.
Holsha, V.
Keywords: пристрій реєстрації насіння
device for seed recording
Issue Date: 10-Mar-2009
Citation: Пат. 39850 Україна, МПК A01C 7/00. Пристрій реєстрації насіння в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, І. В. Волков, Ю. М. Пархоменко, В. І. Гольша ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200813066 ; заявл. 10.11.2008 ; опубл. 10.03.2009 ; Бюл. № 5.
Abstract: Пристрій реєстрації насіння в потоці, що містить двокоординатний оптико-електронний блок реєстрації прольоту насіння, виконаний у вигляді прямокутника, двома сторонами якого є оптичні пристрої паралельного світлового потоку з імпульсними джерелами світла та блоками їх запуску, навпроти яких розміщені світлочутливі лінійки, з'єднані через швидкодіючі послідовні інтерфейси з персональним комп'ютером, який через лінії паралельного порту з'єднаний з блоками запуску імпульсних джерел світла, який відрізняється тим, що на кожній стороні прямокутника, розташованій навпроти оптичного пристрою, паралельного світловому потоку, розміщені паралельно дві світлочутливі лінійки, віддалені одна від другої на відстань, меншу найменшого геометричного розміру насінин, що пролітають в потоці, утворюючі трикоординатний оптико-електронний блок реєстрації потоку насіння.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8166
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39850-uapatents.pdfПатент 3985075,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.