Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8217
Title: Міжнародний маркетинг
Authors: Решитько, Т. В.
Keywords: маркетинг
міжнародний маркетинг
інтернаціоналізація
міжнародний маркетинговий комплекс
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Міжнародний маркетинг : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. спец. 292 “Міжнародні економічні відносини” / [уклад. Т. В. Решитько] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. міжнар. екон. відносин. — Кропивницький : ЦНТУ, 2017. — 55 с.
Abstract: Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується формуванням міжнародних продуктивних сил, стрімкими інтеграційними процесами, глобалізацією світової економіки, якісними змінами в міжнародному поділі праці, зміною кількісних і якісних параметрів міжнародного конкурентного середовища, формуванням інституціональних та процедурних механізмів регулювання світових ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/СОТ, тобто посиленням економічної взаємодії і взаємозалежності між державами. В цих умовах міжнародна маркетингова діяльність набуває особливого значення для успішного розвитку сучасного міжнародного бізнесу, тому що управління міжнародним маркетингом складає основу міжнародної підприємницької діяльності, будучи одночасно і широко поширеною теорією управління, і цілісною системою заходів щодо вивчення ринку й активного впливу на споживчий попит.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8217
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reshytʹko T.V. Mizhnarodnyy marketynh.pdf743,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.