Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8244
Title: Спосіб визначення швидкості руху насіння в потоці
Other Titles: Method for determining speed of in-flow movement of seeds
Authors: Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Пархоменко, Ю. М.
Гольша, В. І.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Parkhomenko, Y.
Holsha, V.
Keywords: насіння в потоці
seeds in-flow
Issue Date: 12-May-2009
Citation: Пат. 41300 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб визначення швидкості руху насіння в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, Ю. М. Пархоменко, В. І. Гольша ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200900314 ; заявл. 16.01.2009 ; опубл. 12.05.2009 ; Бюл. № 9.
Abstract: Спосіб визначення швидкості руху насіння в потоці, що включає використання пристрою реєстрації насіння в потоці, в якому насіння, що пролітає через верхню та нижню зони паралельних площин контролю, виконаних кожна у вигляді прямокутника з координатами X та Y, двома сторонами якого є оптичні пристрої паралельного світлового потоку з імпульсними джерелами світла та блоками їх запуску, навпроти яких розміщені дискретні світлочутливі лінійки, з'єднані через швидкодіючі послідовні інтерфейси з персональним комп'ютером, рознесені одна відносно одної по вертикалі на відстань, меншу від найменшого геометричного розміру насіння, формує на світлочутливих лінійках зони затемнення, що дозволяє по інформації, зчитаній з виходу світлочутливих лінійок, визначати координати початку і кінця зон затемнення по осях X та Y, який відрізняється тим, що при одночасній появі зон затемнення на двох верхніх взаємно перпендикулярних лінійках фіксуються моменти часу їх появи, координати початку, середини та кінця кожної зони затемнення до одночасної появи зон затемнення на двох взаємно перпендикулярних нижніх лінійках, моменти часу появи яких, координати початку, середини та кінця зон затемнення також фіксуються, якщо координати зон затемнення на лінійках верхньої та нижньої зон контролю повністю або частково перекриваються, то за інтервалом часу Δt між моментами часу появи зон затемнення та зміною їх координат ΔХ, ΔY, ΔZ при переході з верхньої на нижню зону контролю визначається величина та напрямок швидкості руху кожної насінини.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8244
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41300-uapatents.pdfПатент 41300167,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.