Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8252
Title: Навісний подрібнювач стебел
Other Titles: Mounted stem shredder
Authors: Лушніков, В. М.
Златопольський, Ф. Й.
Матвєєв, К. Д.
Сало, В. М.
Сисоліна, І. П.
Лещенко, С. М.
Lushnikov, V.
Zlatopolskyi, F.
Matvieiev, K.
Salo, V.
Sysolina, I.
Leschenko, S.
Keywords: подрібнювач
shredder
Issue Date: 10-Mar-2010
Citation: Пат. 48330 Україна, МПК A01F 29/00. Навісний подрібнювач стебел / В. М. Лушніков, Ф. Й. Златопольський, К. Д. Матвєєв, В. М. Сало, І. П. Сисоліна, С. М. Лещенко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200910513 ; заявл. 16.10.2009 ; опубл. 10.03.2010 ; Бюл. № 5.
Abstract: Навісний подрібнювач стебел, який складається із рами, опорних коліс, валів з жорстко закріпленими на них дисковими ножами та роторами, механізму приводу валів, які розташовані по напрямній руху машини та закріплені на рамі, при цьому дискові ножі жорстко закріплені на передніх кінцях валів, а ротори жорстко закріплені на валах між опорами, який відрізняється тим, що вали роторів розташовані горизонтально на відстанях, які визначаються за допомогою діаметра дискових ножів, дискові ножі мають вигляд диска з жорстко з'єднаними з ним ріжучими елементами, які складають з діаметром диска кут a=100...150°, ротори мають вигляд жорсткого диска з шарнірно закріпленими пластинами (молотками), на парних та непарних (сусідніх) валах ротори розташовані в різних площинах обертання.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8252
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48330-uapatents.pdfПатент 48330133,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.