Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8253
Title: Навісний подрібнювач стебел
Other Titles: Mounted stem shredder
Authors: Лушніков, В. М.
Невдаха, Ю. А.
Златопольський, Ф. Й.
Сазонова, С. М.
Яцун, В. В.
Lushnikov, V.
Nevdakha, Y.
Zlatopolskyi, F.
Sazonova, S.
Yatsun, V.
Keywords: подрібнювач
shredder
Issue Date: 26-Apr-2010
Citation: Пат. 49433 Україна, МПК А01F 29/00. Навісний подрібнювач стебел / В. М. Лушніков, Ю. А. Невдаха, Ф. Й. Златопольський, С. М. Сазонова, В. В. Яцун ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200912327 ; заявл. 30.11.2009 ; опубл. 26.04.2010 ; Бюл. № 8.
Abstract: Навісний подрібнювач стебел, який складається із рами, опорних коліс, валів з жорстко закріпленими на них дисковими ножами та роторами, механізму приводу валів, які розташовані по напрямній руху машини та закріплені на рамі, при цьому дискові ножі жорстко закріплені на передніх кінцях валів, а ротори жорстко закріплені на валах між опорами, який відрізняється тим, що на роторах закріплені автобалансуючі пристрої.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8253
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49433-uapatents.pdfПатент 49433123,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.