Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8323
Title: Пневматична висівна система
Authors: Аулін, В. В.
Панков, А. О.
Щеглов, А. В.
Гриньків, А. В.
Замота, Т. М.
Aulin, V.
Pankov, A.
Shchehlov, A.
Hrynkiv, A.
Zamota, T.
Keywords: пневматична висівна система
висівний апарат
Issue Date: 26-Dec-2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Пат. 122243 Україна, МПК A01C 7/04 (2006.01). Пневматична висівна система / В. В. Аулін, А. О. Панков, А. В. Щеглов, А. В. Гриньків, Т. М. Замота ; заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u 201707679 ; заявл. 20.07.2017 ; опубл. 26.12.2017 ; Бюл. № 24.
Abstract: Пневматична висівна система, яка складається з висівного апарата, насіннєпровода, турбулізатора, блока керування, бункера, виконуючого механізма, підсилювача, яка відрізняється тим, що висівна система містить блок керування і виконуючий механізм, які з'єднані з підсилювачем, бункер і висівний апарат, що складається з висівної камери, в якій знаходиться висівний елемент, з'єднаний з виконуючим механізмом, а також турбулізатор і насіннєпровід.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8323
Appears in Collections:Патенти кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122243.pdf315,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.