Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8347
Title: Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю
Keywords: соціально-економічний розвиток
облікова теорія та практика
внутрішній контроль і аудит
фінансово-кредитний механізм
маркетингова політика
інформаційні технології в управлінні
Issue Date: 2018
Publisher: Ексклюзив-Систем
Citation: Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2018 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т обліку та фінансів ; [редкол. : О. М. Левченко, Н. С. Шалімова (відп. ред.), О. Б. Пугаченко та ін.]. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с.
Abstract: Представлені матеріали досліджень вчених і науковців з проблем соціально- економічного розвитку на макро- та мезорівнях, облікової теорії і практики, теорії і практики розвитку внутрішнього контролю і аудиту, фінансово- кредитного механізму розвитку економіки та соціальної сфери, економічної теорії, формування та реалізації маркетингової політики, інформаційних технологій в управлінні соціально-економічними системами.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8347
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezi_VI_Oblik_2018.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.