Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8358
Title: Підвищення надійності машин і обладнання
Keywords: експлуатація автомобілів
підвищення зносостійкості
тертя у підшипниках ковзання
ресурсозберігаючі технології
сільськогосподарська техніка
відновлення деталей машин
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Підвищення надійності машин і обладнання : ХІІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 18-20 квіт. 2018 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (відп. ред.), В. В. Аулін, С. В. Лисенко]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 179 с.
Abstract: Збірник містить тези доповідей за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Підвищення надійності машин і обладнання», що відбулась 18-20 квітня 2018 року на базі кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8358
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XII_All-Ukrainian_Scientific_Conference.pdf5,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.