Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8359
Title: Спосіб припрацювання деталей
Authors: Аулін, В. В.
Замота, Т. М.
Лисенко, С. В.
Гриньків, А. В.
Кузик, О. В.
Aulin, V.
Zamota, T.
Lysenko, S.
Hrynkiv, A.
Kuzyk, O.
Issue Date: 25-Jul-2016
Publisher: КНТУ
Citation: Пат. 108788 Україна, МПК G01M 15/00, B23H 3/08, B23H 9/00. Спосіб припрацювання деталей / В. В. Аулін, Т. М. Замота, С. В. Лисенко, А. В. Гриньків, О. В. Кузик ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 201601984 ; заявл. 29.02.2016 ; опубл. 25.07.2016 ; Бюл. № 14.
Abstract: Спосіб припрацювання деталей, який полягає в тому, що до деталей підводиться змінний електричний струм, між деталями прокачують електроліт, який містить суміш гліцерину - 82 % по об'єму та водного розчину солей нітрату натрію та тринатрійфосфату - 14 % по об'єму і 2-5 % за об'ємом олеїнової кислоти, який відрізняється тим, що після стабілізації процесу тертя подається електроліт з мідевмісною присадкою.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8359
Appears in Collections:Патенти кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108788.pdf138,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.