Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8360
Title: Електронна система керування двигуном внутрішнього згорання з режимом самодіагностики та стандартизованими кодами помилок
Authors: Аулін, В. В.
Бичовий, І. В.
Лисенко, С. В.
Голуб, Д. В.
Замота, Т. М.
Гриньків, А. В.
Слонь, В. В.
Aulin, V.
Bychovyi, I.
Lysenko, S.
Holub, D.
Zamota, T.
Hrynkiv, A.
Slon, V.
Keywords: електронна система керування двигуном
режим самодіагностики
Issue Date: 10-Mar-2016
Publisher: КНТУ
Citation: Пат. 105284 Україна, МПК H01L 29/00. Електронна система керування двигуном внутрішнього згорання з режимом самодіагностики та стандартизованими кодами помилок / В. В. Аулін, І. В. Бичовий, С. В. Лисенко, Д. В. Голуб, Т. М. Замота, А. В. Гриньків, В. В. Слонь ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 201509214 ; заявл. 25.09.2015 ; опубл. 10.03.2016 ; Бюл. № 5.
Abstract: Електронна система керування двигуном внутрішнього згорання з режимом самодіагностики та стандартизованими кодами помилок містить електронний блок керування двигуном, систему датчиків, виконавчі пристрої та роз'єм для діагностики. У роз'єм встановлюють універсальний адаптер, що містить постійний запам'ятовуючий пристрій з адаптивним набором режимів роботи датчиків двигуна та блок аналізу і передачі параметрів до блока керування двигуном.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8360
Appears in Collections:Патенти кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105284.pdf206,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.