Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8361
Title: Система мащення двигуна внутрішнього згоряння
Authors: Бобрицький, В. М.
Аулін, В. В.
Слонь, В. В.
Кузик, О. В.
Тихий, А. А.
Плохов, І. О
Літовка, Я. І.
Bobrytskyi, V.
Aulin, V.
Slon, V.
Kuzyk, O.
Tykhyi, A.
Plokhov, I.
Litovka, Ya.
Keywords: система мащення двигуна
Issue Date: 10-Apr-2014
Publisher: КНТУ
Citation: Пат. 89246 Україна, МПК F01M 1/00. Система мащення двигуна внутрішнього згоряння / В. М. Бобрицький, В. В. Аулін, В. В. Слонь, О. В. Кузик, А. А. Тихий, І. О. Плохов, Я. І. Літовка ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 201313928 ; заявл. 02.12.2013 ; опубл. 10.04.2014 ; Бюл. № 7.
Abstract: Система мащення двигуна внутрішнього згоряння містить ємність для моторної оливи, насос подачі оливи, який з'єднано з редукційним клапаном і фільтрувальним елементом, головну магістраль для подачі оливи, канали для підведення оливи до поверхонь тертя, зворотний клапан, електромагнітний клапан, блок керування системи пуску двигуна та гідроакумулятор з поршнем та пружиною. На гідроакумуляторі встановлено нагрівальний елемент та датчик температури, які виконано з можливістю взаємодії з блоком керування системи пуску двигуна.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8361
Appears in Collections:Патенти кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89246.pdf278,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.