Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8380
Title: Цифрова обробка сигналів та зображень
Authors: Березюк, І. А.
Зозуля, В. А.
Keywords: цифрові фільтри
методи кореляційного та спектрального аналізу
рекурсивні та нерекурсивні фільтри
методи цифрової обробки зображень
розпізнавання образів
програмна реалізація цифрових фільтрів
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Цифрова обробка сигналів та зображень: метод. вказівки для самост. роботи для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно - інтегровані технології»/ [уклад. В. А. Зозуля, І. А. Березюк ]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т.- Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 37 с.
Abstract: Ознайомлення студентів з основними методами й технічними прийомами цифрової фільтрації, обробки та перетворень інформаційних даних в сучасних інформаційних системах реєстрації, накопичення, обробки та представлення даних, вивчення методів реалізації в інформаційних системах і на сучасних персональних комп'ютерах ефективних алгоритмів перетворення та аналізу інформаційних даних та зображень.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8380
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метЦОСтаЗ_АК.pdf558,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.