Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8383
Title: Спосіб діагностування технічного стану системи мащення дизеля
Authors: Аулін, В. В.
Слонь, В. В.
Лисенко, С. В.
Голуб, Д. В.
Плохов, І. О.
Бичовий, І. В.
Гриньків, А. В.
Aulin, V.
Slon, V.
Lysenko, S.
Holub, D.
Plokhov, I.
Bychovyi, І.
Hrynkiv, A.
Issue Date: 27-Apr-2015
Publisher: КНТУ
Citation: Пат. 98561 Україна, МПК F01M 1/00. Спосіб діагностування технічного стану системи мащення дизеля / В. В. Аулін, В. В. Слонь, С. В. Лисенко, Д. В. Голуб, І. О. Плохов, І. В. Бичовий, А. В. Гриньків ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 201413616 ; заявл. 18.12.2014 ; опубл. 27.04.2015 ; Бюл. № 8.
Abstract: Спосіб діагностування технічного стану системи мащення дизеля, відповідно до якого в попередньо промиту систему мащення заправляють оливу, показники якої відповідають технічним умовам, очищають ротор мастильного відцентрового фільтра, прогрівають оливу в системі до заданого значення температури, встановлюють частоту обертання колінчастого вала, відповідну режиму номінальної потужності двигуна, та вимірюють тиск оливи в головній магістралі, а результат порівнюють з нормативними значеннями, який відрізняється тим, що встановлюють мінімально стійку частоту обертання і різко вмикають повну подачу палива, вимірюють та фіксують значення тиску оливи в інтервалі тривалості розгону від мінімально стійкої до максимальної частоти обертання, тривалість зростання тиску до моменту стабілізації, та діагностують технічний стан системи мащення дизеля в динаміці розгону.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8383
Appears in Collections:Патенти кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98561.pdf238,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.