Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8386
Title: Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
Keywords: кафедра експлуатації та ремонту машин
наукова діяльність
історичний нарис
експлуатація на зношування деталей
підвищення довговічності деталей
трибологія автомобіля
використання автотранспортних засобів у сільському господарстві
методи підвищення зносостійкості
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2018 року, м. Кропивницький : присвяченої 50-річчю створ. каф. експлуатації та рем. машин : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин ; [ред. : В. В. Аулін]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 266 с.
Abstract: В збірнику представлені теми наукових матеріалів професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів, учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту". Мета конференції : висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту в Україні та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8386
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник матеріалів інтернет конф. 2018.pdf7,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.