Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8389
Title: Автоматизация и информатизация транспортных средств на основе распределенной системы управления с интеллектуальными мехатронными модулями
Other Titles: Автоматизація і інформатизація транспортних засобів на основі розподіленої системи управління з інтелектуальними мехатроними модулями
Automation and computerization of vehicles based on a distributed control system with intelligent mechatronic modules
Authors: Аулин, В. В.
Панков, А. А.
Черновол, М. И.
Аулін, В. В.
Панков, А. О.
Черновол, М. І.
Aulin, V.
Pankov, A.
Chernovol, M.
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Аулин, В. В. Автоматизация и информатизация транспортных средств на основе распределенной системы управления с интеллектуальными мехатронными модулями / В. В. Аулин, А. А. Панков, М. И. Черновол // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2018 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 97-100.
Abstract: В даний час, завдяки прогресу апаратного та програмного забезпечення, архітектура систем управління та автоматизації можлива на основі придбання окремих мехатронних модулів у мехатронних системах більш складних рівнів для конкретних завдань, заснованих на розподіленій системі управління. Реалізація апаратної платформи розподіленої системи управління з мехатронним підходом повинна здійснюватися на основі структурних рішень, які є відкритими для розвитку і мають ієрархічну структуру, зокрема на основі платформи Arduino.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8389
Appears in Collections:Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1028.pdf796,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.