Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8536
Title: Теорія інформації
Authors: Осадчий, С. І.
Березюк, І. А.
Зубенко, В. О.
Keywords: інформація
кодування
повідомлення
ентропія
лінійні коди
групові коди
інформаційні втрати
передача інформації
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Теорія інформації : метод. вказ. до виконан. обов’язкових домашніх завдань для студ. спец. 151 «Автоматизація та комп`стерно – інтегровані технології» / [уклад. С. І. Осадчий, І. А. Березюк, В. О. Зубенко]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 48 с.
Abstract: Формування у студентів знання фундаментальних понять теорії інформації, методів інформаційної оцінки ефективності і якості роботи автоматизованих систем контролю та керування, оптимального використання інформаційних характеристик джерел повідомлень і каналів зв’язку.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8536
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка_ОДЗ_ТИ_АК.pdf548,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.