Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8540
Title: Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки
Keywords: конкурентоспроможність
економічна безпека
інноваційні процеси в економіці
венчурна діяльність
житлово-комунальний сектор
корпоративна соціальна відповідальність
Issue Date: 2018
Publisher: Ексклюзив-Систем
Citation: Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21-22 берез. 2018 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : О. М. Левченко, А. С. Музиченко, О. М. Коваленко та ін.]. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. – 293 с.
Abstract: Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції - Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки, яка відбулася 21-22 березня 2018 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті. У доповідях розглянуто стратегічні напрями розвитку інтеграційних процесів в умовах інноваційної моделі економіки. Висвітлено зарубіжний досвід формування та розвитку інноваційно-інтегрованих структур у розвинених країнах світу та країнах пострадянського простору. Досліджено особливості та досвід функціонування різних форм інноваційно-інтегрованих структур в Україні і світі. Визначено проблеми та перспективи оцінювання і розвитку інноваційного потенціалу держави, галузей та регіонів. Охарактеризовано різноманітні аспекти законодавчого, фінансового, інтелектуально-кадрового, матеріально-ресурсного забезпечення інноваційних кластерів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8540
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZBIRNYK Інновац.-інтегр.структури.pdf3,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.