Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8552
Title: Магістерська робота
Authors: Пашинський, В. А.
Настоящий, В. А.
Keywords: магістерська робота
вимоги
структура
оформлення
Issue Date: 2021
Publisher: ЦНТУ
Citation: Магістерська робота : метод. рекомендації для здобувачів освіти спеціальностей :192 - Будівництво та цивільна інженерія, 133 - Галузеве машинобудування / [уклад. : В. А. Пашинський, В. А. Настоящий] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 33 с.
Abstract: Наведені вказівки щодо змісту, структури, правил оформлення, порядку виконання та захисту магістерської роботи за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія та 133 – Галузеве машинобудування. Рекомендована тематика, структура та зміст магістерської роботи відповідають освітньо-професійним програмам другого (магістерського) рівня освіти за вказаними спеціальностями. Вимоги до оформлення тексту роботи, креслень і плакатів відповідають чинним стандартам, а також правилам оформлення науково-технічних звітів і дисертаційних робіт.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8552
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри БДМБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_МР_2021.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.