Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8572
Title: Технологічні основи машинобудування
Authors: Павленко, І. І.
Артюхов, А. М.
Підгаєцький, М. М.
Сторожук, М. О.
Keywords: лабораторна робота
технологічні основи машинобудування
точність
похибка
шорсткість
параметри обробки
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Технологічні основи машинобудування : метод. вказ. до викон. лаб. робіт : для студ. ден. та заочн. форм навч. спец. «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування» / [уклад. : І. І. Павленко, А. М. Артюхов, М. М. Підгаєцький, М. О. Сторожук] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 50 с.
Abstract: Методичні вказівки визначають зміст та структуру курсового проекту, визначають послідовність і обсяг розробки кожного розділу та літературу для використання. Тема курсового проекту – розробка технологічного процесу механічної обробки деталі середньої складності, яка має 6…8 оброблюваних поверхонь, в тому числі 1…2 поверхні не менше 7…9 квалітетів точності при виготовленні в умовах серійного типу виробництва.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8572
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM LR.pdf822,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.