Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8573
Title: Технологія обробки типових деталей та складання машин
Authors: Павленко, І. І.
Артюхов, А. М.
Підгаєцький, М. М.
Сторожук, М. О.
Keywords: лабораторна робота
технологія обробки
службове призначення
технологічність
жорсткість технологічної системи
розмірний знос інструмента
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Технологія обробки типових деталей та складання машин : метод. вказ. до викон. лаб. робіт : для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування» / [уклад. : І. І. Павленко, А. М. Артюхов, М. М. Підгаєцький, М. О. Сторожук] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 74 с.
Abstract: Методичні вказівки складені відповідно з навчальним планом та робочою програмою дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» для студентів напрямку підготовки 131 – Прикладна механіка. Лабораторний практикум має за мету закріплення й поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекціях та під час виконання самостійної роботи, а також опанування студентами основ проведення експериментів з технології машинобудування.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8573
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOTDSM.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.