Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8574
Title: Технологія машинобудування
Authors: Павленко, І. І.
Артюхов, А. М.
Підгаєцький, М. М.
Сторожук, М. О.
Keywords: лабораторна робота
нормування операції
похибка обробки
технологія машинобудування
групова технологія
точність механічної обробки
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Технологія машинобудування : метод. вказівки до лаб. робіт : для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування» / [уклад. : І. І. Павленко, А. М. Артюхов, М. М. Підгаєцький, М. О. Сторожук] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 57 с.
Abstract: Предметом дисципліни є вивчення методів обробки різних поверхонь, опанування практичними навичками та застосування їх для забезпечення проектної якості виробів, найменшої їх собівартості, запланованого обсягу випуску.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8574
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LR TM.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.