Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8576
Title: САПР операцій механічної обробки
Authors: Годунко, М. О.
Сторожук, М. О.
Keywords: лабораторна робота
конструкторська підготовка виробництва
САПР
T-FLEX
параметричне моделювання
3D-моделювання
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: САПР операцій механічної обробки : метод. вказ. до викон. лаб. робіт : для студ. напрямку 6.050502 - Інженерна механіка / [уклад. : М. О. Годунко, М. О. Сторожук] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 83 с.
Abstract: T-FLEX CAD – система параметричного автоматизованого проектування і креслення, яка забезпечує високу ступінь гнучкості і можливість зміни зображення при збереженні співвідношень між елементами, що передбачається проектувальником. Унікальний механізм параметризації і повний набір професіональних інструментів комп’ютерного проектування дозволяють суттєво спростити процес конструювання і оформлення графічної документації.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8576
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAPR OMO.pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.