Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8652
Title: Патентознавство
Authors: Кропівна, А. В.
Keywords: інтелектуальна власність
винахід
корисна модель
торгова марка
патентна документація
патентна інформація
Issue Date: 2016
Publisher: КНТУ
Citation: Патентознавство : метод. вказ. до вивчення курсу для студ. напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / [уклад. А. В. Кропівна] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 64 с.
Abstract: Предмет курсу – регулювання відносин, які складаються у зв’язку із створенням, патентно - інформаційним дослідженням, набуттям прав, охороною, захистом, використанням і комерціалізацією об’єктів прав промислової власності.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8652
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали МЛВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
m_pt-vo.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.