Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8664
Title: Технологія машинобудування
Authors: Павленко, І. І.
Артюхов, А. М.
Підгаєцький, М. М.
Мажара, В. А.
Сторожук, М. О.
Keywords: структура курсового проекту
технологія машинобудування
проектування
технологічний процес
технологічні розрахунки
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Технологія машинобудування : метод. вказ. до викон. курсового проекту : для студ. спец. «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування» / [уклад. : І. І. Павленко, А. М. Артюхов, М. М. Підгаєцький та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 68 с.
Abstract: Курсовий проект з технології машинобудування дозволяє закріпити теоретичні знання по даній дисципліні та допомагає набути практичні навички для їх застосування при розробці технологічних процесів виготовлення деталей з використанням всіх необхідних технологічних, конструкторських, організаційно-економічних обґрунтувань, розрахунків та інших інженерних рішень.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8664
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TM KP.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.