Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8667
Title: Теорія планування та виконання наукових досліджень
Authors: Скібінський, О. І.
Селєхова, В. М.
Keywords: StatGraphics
експеримент
однофакторний експеримент
багатофакторний експеримент
гістограма
діаграма
полігон
компонентний аналіз
кластерний аналіз
регресія
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Теорія планування та виконання наукових досліджень : метод. вказ. до викон. лаб. робіт / [уклад. : О. І. Скібінський, В. М. Селєхова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. технології машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 120 с.
Abstract: Курс «Теорія планування та виконання наукових досліджень» має загальну мету, яка передбачає підготовку студентів до самостійної роботи з планування, виконання та аналізу результатів наукових досліджень. Курс «ТПВНД» складається з двох модулів, передбачено виконання семи лабораторних робіт.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8667
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPVND LR.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.