Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8739
Title: Вирішення проблеми підвищення експлуатаційної надійності з використаня елементів інформаційних технологій
Other Titles: Решение проблемы повышения эксплуатационной надежности с использованием элементов информационных технологий
Solving the problem of increasing operational reliability using information technology elements
Authors: Аулін, В. В.
Гриньків, А. В.
Аулин, В. В.
Гринькив, А. В.
Aulin, V.
Hrynkiv, A.
Issue Date: Feb-2019
Publisher: НУБіП
Citation: Аулін, В. В. Вирішення проблеми підвищення експлуатаційної надійності з використаня елементів інформаційних технологій / В. В. Аулін, В. В. Гриньків // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Крамаровські читання", 21-22 лют. 2019 р., м. Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП, 2019. - С. 91-94.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8739
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnik_tez2019v2-91-94.pdf390,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.