Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8773
Title: Вступ до спеціальності
Authors: Голик, О. П.
Федотова, М. О.
Keywords: телекомунікації
радіотехніка
інформація
Microsoft Word
автоматизація
Internet
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Вступ до спеціальності : метод. вказ. до виконання практ. занять : для студ. ден. та заоч. форми навч. за освітньою програмою : 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / [уклад. : О. П. Голик, М. О. Федотова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 32 с.
Abstract: Оскільки дана дисципліна вивчається студентами на першому курсі, то доцільним є набуття знань з користування текстовими редакторами, наприклад Microsoft Word, що дозволить студентам в подальшому правильно та своєчасно виконувати звіти з лабораторних та практичних робіт, курсові роботи та проекти, реферати та самостійні роботи. Тому дані методичні вказівки містять практичні завдання, які присвячені вивченню основ роботи з програмним пакетом Microsoft Office.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8773
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вступ до спец _ПЗ__ТР.pdf4,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.