Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8779
Title: Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки. Наукова та переддипломна практика
Authors: Пальчук, О. В.
Гай, О. М.
Смірнова, Н. В.
Palchuk, O.
Gai, O.
Smirnova, N.
Keywords: переддипломна практика
наукова практика
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Методичні вказівки до проходження наукової та переддипломної практики студентами ОПП «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки» : спец. 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» ОР магістр / [уклад. : О. В. Пальчук, О. М. Гай, Н. В. Смірнова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. бух. обліку. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 28 с.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8779
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_переддипломна_Маг_071.pdf541,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.