Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8793
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Комп'ютерне проектування обладнання ливарного виробництва" для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка”
Authors: Скрипник, О. В.
Skrypnyk, O.
Keywords: комп’ютерне проектування
обладнання
система КОМПАС-3D
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Комп'ютерне проектування обладнання ливарного виробництва" для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка” / [уклад. О. В. Скрипник] ; Міністерство освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 89 с.
Abstract: Об’єктом вивчення дисципліни "Комп’ютерне проектування обладнання ливарного виробництва" є можливість використання студентами ПК при розробці конструкторської документації при проектуванні обладнання ливарних цехів, реалізація високопродуктивної технології проектування, підвищення якості проектування та техніко-економічних показників створюваного обладнання, зменшення матеріальних витрат та трудомісткості проектування.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8793
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали МЛВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metoda2.pdf3,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.